English I Vietnamese

Trang chủ > SOLIDWORKS > SOLIDWORKS NETWORK LICENSE

SOLIDWORKS NETWORK LICENSE

SolidNetwork License (SNL): SNL là phần mở rộng tự nhiên của loại license Standalone, cho phép nhiều người dùng đồng thời để truy cập vào phần mềm trong một môi trường phân phối làm việc nhóm, trong khi đảm bảo tuân thủ và tính linh hoạt.

Tuy nhiên, trong cùng thời điểm chỉ có thể sử dụng với số lượng license được cấp phép. Việc sử dụng vượt quá số lượng license được cấp phép trong hệ thống sẽ không được chấp nhận.

 SolidNetWork License máy chủ chứa một File License có thông tin về phiên bản của SolidWorks và số lượng các giấy phép mua. Số lượng người dùng đồng thời được dựa trên số lượng giấy phép mua.

SolidNetWork License giám sát việc sử dụng đồng thời của SolidWorks để đảm bảo rằng số lượng người dùng đồng thời không vượt quá số lượng giấy phép mua. Đồng thời, người sử dụng khác không thể sử dụng được phần mềm SolidWorks khi số quy định của người sử dụng bị vượt quá.

Làm gì khi máy chủ bị treo trước khi chuyển giao license sang một máy chủ mới? Bạn sẽ cần phải tạo ra một yêu cầu dịch vụ với đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật SolidWorks. Họ hoặc là sẽ phát hành một tập tin cấp phép tạm thời, hoặc cho phép bạn kích hoạt lại trên một máy chủ cấp phép khác.

Lưu ý mỗi license network máy chủ chỉ đươc duy nhất một kích hoạt.

Khách hàng muốn chuyển đổi các standalone license sang network license phải cung cấp cho hãng SolidWorks các keyword cá nhân để được chuyển đổi. Khách hàng sẽ được cấp một số serial mới cho network license.

Liên hệ với công ty ViHoth, đại lý ủy quyền SOLIDWORKS tại Việt Nam khi bạn cần được hỗ trợ thông tin, kỹ thuật hay mua hàng phần mềm SOLIDWORKS.

ViHoth

 

 

 

 


Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh

Văn phòng Hà Nội

024 3797 0256 / cardfirst.vn

Văn phòng Hồ Chí Minh

098 333 1083 / cadfirst.vn

Kỹ thuật

Hotline

0983 331 083 / cadfirst.vn