English I Vietnamese

Trang chủ > 3D QUICKTOOLS > UAR Bend Corner xử lý khu vực giữa của hai tính năng uốn cong

UAR Bend Corner xử lý khu vực giữa của hai tính năng uốn cong

 UAR Bend Corner là một tính năng mới để xử lý khu vực giữa của hai tính năng uốn cong.

1.     UAR Bend Corner mới cho phép mở ra một góc giữa hai góc với chân ….

BCorner 1st

2.     Nhấn vào biểu tượng Unfold trong 3D QPress Unfoding Toolbar.

3.     Chọn một mặt được đánh dấu làm mặt cố định và nhấn OK.

BCorner 2nd      

4.     RMB trong Sheet Metal Object và chọn User Assisted Recognition.

UAR HEM 3rd

5.     Nhấn Add để thêm tính năng.

6.     Chọn loại tính năng để có UAR BCorner.

7.     Chọn những mặt đã được đánh dấu làm mặt đặc tính (RMB chọn những mặt khác) để chọn bên trong BCorner.

BCorner 5th

8.     Lặp lại các bước 4 -6 để tạo ra các tính năng Bend Corner thứ 2.

9.     Bấm OK để xây dựng lại các chi tiết đã trải ra.

10.  Tính năng Bend Corner đã được tạo ra.

11.  Nhấp chuột phải vào đối tượng kim loại tấm 3DQPress và chọn mở ra tất cả.

Ronnie C. Flaugh

Nguồn: 3D QuickPress

 

 

 

 

 


Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh

Văn phòng Hà Nội

024 3797 0256 / cardfirst.vn

Văn phòng Hồ Chí Minh

098 333 1083 / cadfirst.vn

Kỹ thuật

Hotline

0983 331 083 / cadfirst.vn