English I Vietnamese

Trang chủ > 3D QUICKTOOLS > Unfold UAR Hem in 3D QuickPress

Unfold UAR Hem in 3D QuickPress

UAR HEM là một tính năng mới được tạo ra để xử lý một khu vực gấp hẹp dọc theo cạnh của một chi tiết.

1.     UAR HEM mới sẽ cho phép trải ra một mép gấp dọc theo đường viền cạnh như hình vẽ.

2.     Click vào biểu tượng Unfold trên thanh công cụ 3D QPress Unfolding.

3.     Chọn mặt được đánh dấu như một mặt cố định và nhấn OK.

4.     RMB trên Sheet Metal Object và chọn User Assisted Recognition.

5.     Nhấn Add để thêm tính năng.

6.     Chọn mặt được đánh dấu như mặt đặc tính (RMB chọn những mặt khác) để chọn bên trong các mẫu HEM.

7.     Nhập 0.2mm như bán kín mép gấp, và 180deg cho góc mép gấp.

8.      Click OK để xây dựng lại các chi tiết đã trải ra.

9.     Tính năng HEM đã được tạo ra.

10.  Nhấp chuột phải vào đối tượng kim loại tấm 3DQPress và chọn trải tất cả ra.

11.  Click chuột phải vào đối tượng tấm trên 3DQPress và chọn unfold.

Cảm ơn bạn và tôi hi vọng bạn có thể tận dụng tốt những cải tiến trong 3DQPress V6.

Ronnie C. Flaugh

Nguồn: 3D QuickTools

 

 

 

 


Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh

Văn phòng Hà Nội

024 3797 0256 / cardfirst.vn

Văn phòng Hồ Chí Minh

098 333 1083 / cadfirst.vn

Kỹ thuật

Hotline

0983 331 083 / cadfirst.vn