English I Vietnamese

Trang chủ > 3D QUICKTOOLS > 3D QuickPress

3D QuickPress

3DQuickPress® là một trong module được tích hợp với SolidWorks® dành cho thiết kế khuôn dập liên hoàn. Với mô hình khối 3D của chi tiết, một tấm strip 3D được tạo ra một cách nhanh chóng và dễ dàng, và cũng được giao tiếp một cách rõ ràng thông qua nhóm sử dụng công cụ miễn phí SolidWorks eDrawings® viewer trước khi được chi tiết hóa các tính năng nhằm tiết kiệm thời gian.

 

Powerful Unfold

Công cụ trải phẳng mạnh mẽ, với công nghệ phân tích nhận dạng hình học, có thể xử lý các chi tiết tấm SolidWorks cho truy nhập dữ liệu, và cung cấp nền tảng kiến thức về spring back và giới hạn uốn. Các tính năng định hình có thể tiết kiệm được thời gian quý báu từ việc thiết kế khuôn dập tấm và làm cho các nhiệm vụ thiết kế năng suất hơn.

 

Trình quản lý sơ đồ tấm Strip

Strip Layout Manager cung cấp cho người dùng với các công cụ trực quan nhằm nhanh chóng hoàn thiện tấm strip một cách đơn giản bằng việc kéo và thả đối tượng ngay trong vùng đồ họa.

 

Hàm then chốt

Tối ưu hóa

Hỗ trợ nhiều chi tiết

Lấy dấu

Dập chẻ

Mismatch undercuts

Uốn từng phần

Chèn/Xóa bước

Lập các báo cáo về vật liệu và tâm của lực cắt

 

Die Set Design (Thiết kế bộ khuôn)

Die Set Design được bắt đầu sau khi kết thúc thiết kế sơ đồ cho tấm Strip. 3DQuickPress® sẽ tự động tạo tất cả các vị trí đục đã được định nghĩa trên tấm Strip.

 

Key functions (Các hàm quan trọng)

Cho phép định nghĩa cơ sở dữ liệu

Tự động tạo các lỗ

Công cụ sắp xếp các thành phần

Thư viện thiết kế tiêu chuẩn

Hỗ trợ compound die and transfer die

 

Production-Ready-Libraries (PRL)

PRL hỗ trợ người dùng để chèn các chi tiết tự tạo vào trong kết cấu khuôn dập với các bước thao tác được giảm thiểu  

 

Key functions

Tự động tạo chày đột và các insert

Người dùng tự tạo các chày, cục insert

Thư viện chi tiết và bộ khuôn tiêu chuẩn

Tạo tất cả các lỗ mở trên tấm một cách tự động

Tự động nhận dạng các chi tiết để tạo một bảng vật liệu chính xác (BOM)

Công cụ phác hỗ trợ tạo các vị trí dập mở và các insert 

Dịch: ViHoth

Nguồn: 3D QuickTools


Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh

Văn phòng Hà Nội

024 3797 0256 / cardfirst.vn

Văn phòng Hồ Chí Minh

098 333 1083 / cadfirst.vn

Kỹ thuật

Hotline

0983 331 083 / cadfirst.vn