English I Vietnamese

Trang chủ > SOLIDWORKS > SOLIDWORKS 3D CAD

SOLIDWORKS 3D CAD

 

các sản phẩm solidworks

 

SolidWorks Standard

SolidWorks ® Standard cung cấp khả năng thiết kế 3D mạnh mẽ, hiệu suất và tính dễ sử dụng. Bạn có thể tạo các chi tiết, các lắp ghép và các bản vẽ sản xuất, nhưng bạn cũng có thể sử dụng tất cả các công cụ cần thiết để tạo ra bề mặt phức tạp, trải phẳng tấm, và thiết kế kết cấu hàn. SolidWorks Standard cũng bao gồm các công cụ để tự động hóa thiết kế, thực hiện phân tích ứng suất, và xác định tác động môi trường từ các thành phần. Khám phá tăng năng suất thiết kế với SolidWorks Standard.

 

* Giải pháp SolidWorks Standard bao gồm:

          - SolidWorks 3D CAD

          - Mô hình hóa chi tiết và các lắp ghép

          - Bản vẽ kỹ thuật

          - Tái sử dụng thiết kế và tự động hóa

         - Mô phỏng hoạt họa và thực tế hóa

          - Cộng tác và chia sẻ dữ liệu

          - Kiểm tra va chạm

          - Công cụ phân tích mô phỏng tính toán nhanh.

           - Thiết kế cho gia công

 

 

SolidWorks Professional

 

SolidWorks® Professional cho bạn tất cả các công cụ sẵn có trong SolidWorks Standard, ngoài ra còn có thêm tính năng nhằm tăng tính hiệu suất, đảm bảo độ chính xác, và giúp bạn giao tiếp thông tin với các thiết kế một cách hiệu quả hơn

 

SolidWorks Professional có bao gồm các thư viện chi tiết tiêu chuẩn, các công cụ kẹp nhanh, các công cụ giúp tự động tính toán giá thành sản phẩm gia công và truy nhập chuyển đổi các dữ liệu hình học, có các công cụ phụ trợ giúp tự động tìm kiếm lỗi trong các thiết kế. Thực tế hóa các thiết kế với phần mềm PhotoView 360 sau đó chia sẻ chúng với các phần mềm khác như eDrawings® Professional. SolidWorks Professional cũng cung cấp công cụ tích hợp quản lý giữ liệu sản phẩm đảm bảo bảo mật các thông tin dự án và theo dõi toàn bố quá trình thay đổi khi thiết kế. Đơn giản hóa quy trình thiết kế và tăng tính hiệu quả với SolidWorks Professional.

 

* Giải pháp SolidWorks Professional bao gồm:

           - Thư viện tiêu chuẩn

           - Tính toán giá thành sản phẩm

           - Công cụ gia tăng hiệu suất

           - Công cụ kiểm soát thiết kế CAD

           - eDrawings® Professional

           - Thiết kế nâng cao cho sản xuất

           - Truy nhập các dữ liệu CAD nâng cao

           - Thực tế hóa mô hình với PhotoView 360

           - Quản lý tệp SolidWorks

 

 

 

SolidWorks Premium

 

SolidWorks ® Premium là một giải pháp thiết kế 3D toàn diện mà thêm vào khả năng của SolidWorks Professional là khả năng mô phỏng, chuyển động, và các công cụ kiểm nghiệm thiết kế, có khả năng thiết kế hệ thống đi dây và chức năng định tuyến đường ống, kỹ thuật thiết kế ngược …

 

Người dùng có thể kiểm tra lại hiệu suất sản phẩm thông qua việc mô phỏng chuyển động, các lực tác động thực tế với sự mô phỏng phong phú sẵn có. Đảm bảo khả năng có thể sản xuất và giải quyết các vấn đề về lắp ghép phức tạp trong quá trình thiết kế với công cụ phân tích dung sai. Nhanh chóng truy nhập các dữ liệu trong thiết kế bảng mạch in trong thiết kế mô hình 3D, tạo các sơ đồ đi dây, định tuyến đường ống, hệ thống ống với bộ công cụ mở rộng trong SolidWorks. Bạn cũng có thể làm việc với các dữ liệu từ việc quét 3D trong SolidWorks Premium. Hãy trải nghiệm giải pháp thiết kế 3D hoàn thiện với SolidWorks Premium.

 

* Giải pháp SolidWorks Premium bao gồm:

           - Phân tích mô phỏng chuyển động theo thời gian

           - Phân tích mô phỏng chi tiết và lắp ghép.

           - Tự động phân tích dung sai với công cụ TolAnalyst

           - Kết hợp chuyển đổi dữ liệu thiết kế cơ khí – điện, điện tử ECAD/MCAD (CircuitWorks™)

           - Định tuyến đường ống, hệ thống ống

           - Định tuyết cáp điện và đi dây

           - Kỹ thuật thiết kế ngược (Scanto3D)

 

 

Nguồn: SolidWorks DS

ViHoth

 

 


Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh

Văn phòng Hà Nội

024 3797 0256 / cardfirst.vn

Văn phòng Hồ Chí Minh

098 333 1083 / cadfirst.vn

Kỹ thuật

Hotline

0983 331 083 / cadfirst.vn