Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Tổng hợp các bài học SOLIDWORKS online cùng chuyên gia SOLIDWORKS

Tham gia khóa học SOLIDWORKS online, trang bị những kiến thức cơ bản về SOLIDWORKS, dành cơ hội tham gia kỳ thi chứng chỉ SOLIDWORKS quốc tế – CSWA miễn phí và có hiệu lực vĩnh viễn trên toàn thế giới

Bài 4 Xây dựng mô hình cơ bản trong phần mềm SOLIDWORKS

Tham gia đầy đủ khóa học để có cơ hội tham dự kỳ thi chứng chỉ Quốc tế CSWA!

NỘI DUNG BÀI HỌC

 • Chọn biên dạng tốt nhất cho phác thảo.
 • Chọn mặt phẳng phác thảo thích hợp.
 • Đùn khối một bản phác thảo như một cắt.
 • Tạo lỗ Hole Wizard.
 • Thêm các góc fillet cho mô hình.
 • Sử dụng các công cụ chỉnh sửa phác thảo,chỉnh sửa tính năng và rollback.
 • Thực hiện một bản vẽ cơ bản của một chi tiết.
 • Thực hiện thay đổi đến một kích thước.
 • Thể hiện tính kết hợp giữa mô hình và bản vẽ của nó.

Thời gian: 20h00 – 20h30 (GMT+7), Thứ Bảy ngày 25/2/2017

Hình thức học: Online (Đăng ký tại đây)

Người đào tạo: Mr. Đỗ Văn Tiến, Chuyên gia Kỹ thuật SOLIDWORKS – ViHoth

Chương trình học được soạn thảo theo tài liệu chính hãng của SOLIDWORKS DS.

Bài 5 – Chi tiết đúc, rèn trong phần mềm SOLIDWORKS

NỘI DUNG BÀI HỌC:

 • Đối xứng động trong phác thảo
 • Công cụ Offset trong phác thảo
 • Đùn khối với góc Draf
 • Phân biệt sự khác nhau giữa các Option trong lệnh Extrude Boss/ Base
 • Extrude Cut

Thời gian: 20h00 – 20h30 (GMT+7), Thứ sáu, ngày 10/3/2017

Hình thức học: Online (Đăng ký tại đây)

Người đào tạo: Mr. Đỗ Văn Tiến, Chuyên gia Kỹ thuật SOLIDWORKS – ViHoth

Bài 6 Công cụ nhân đối tượng trong phần mềm SOLIDWORKS

Tham gia khóa học, trang bị những kiến thức cơ bản về phần mềm SOLIDWORKS và dành cơ hội tham gia kỳ thi chứng chỉ SOLIDWORKS quốc tế – CSWA miễn phí!

NỘI DUNG BÀI HỌC:

 • Linear Pattern
 • Circular Pattern
 • Mirror
 • Sketch Drive Pattern

Thời gian: 20h00 – 20h30 (GMT+7), Thứ tư, ngày 22/3/2017

Hình thức học: Online (Đăng ký tại đây)

Người đào tạo: Mr. Đỗ Văn Tiến, Chuyên gia Kỹ thuật SOLIDWORKS – ViHoth (SOLIDWORKS Expert Certificate)

Chương trình học được soạn thảo theo tài liệu chính hãng của SOLIDWORKS DS.

*Lưu ý: Quý vị tham gia đầy đủ tất cả 22 bài học SOLIDWORKS online của khóa học này, thời gian tham gia tối thiểu 480 phút, để có cơ hội tham gia kỳ thi Chứng chỉ Quốc tế SOLIDWORKS CSWA khi kết thúc khóa học.

ViHoth