Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Khóa đào tạo SOLIDWORKS Cơ bản online: Bài 11 – Xuất bản vẽ kỹ thuật trong phần mềm SOLIDWORKS

Tham gia ngay khóa học, để trang bị những kiến thức cơ bản về phần mềm SOLIDWORKS và dành cơ hội tham gia kỳ thi chứng chỉ SOLIDWORKS quốc tế – CSWA miễn phí!

NỘI DUNG BÀI HỌC:

Sử dụng cấu hình trong SOLDIWORKS

  • Các công cụ tạo hình chiếu cơ bản: Model View, Project View, View Palette…
  • Các công cụ ghi kích thước cơ bản: Smart Dimension, Model Items…

Thời gian: 20h00 – 20h30 (GMT+7), Thứ Năm, ngày 08/6/2017

Hình thức học: Online (Đăng ký tại đây)

Người đào tạo: Mr. Đỗ Văn Tiến, Chuyên gia Kỹ thuật SOLIDWORKS – ViHoth (SOLIDWORKS Expert Certificate)

Chương trình học được soạn thảo theo tài liệu chính hãng của SOLIDWORKS DS.

*Lưu ý: Quý vị tham gia đầy đủ tất cả 22 bài học của khóa học này, thời gian tham gia tối thiểu 480 phút, để có cơ hội tham gia kỳ thi Chứng chỉ Quốc tế SOLIDWORKS CSWA khi kết thúc khóa học.