Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

CHINH PHỤC CÁC ĐỈNH CAO TRONG SOLIDWORKS

Hệ thống chứng chỉ toàn cầu, của SOLIDWORKS có thể được sử dụng như một chuẩn mực để đánh giá kiến thức và năng lực của bạn đối với phần mềm SOLIDWORKS. Các bài thi tập trung vào các kỹ năng cơ bản cần thiết để đảm bảo thành công chung của công ty bạn bằng việc sử dụng phần mềm SOLIDWORKS trong thiết kế cơ khí, kim loại tấm, bề mặt, phân tích, mô phỏng, v.v…

CÁC CHỨNG CHỈ CỦA SOLIDWORKS


Các chứng chỉ của SOLIDWORKS có thể được sử dụng như một chuẩn mực để đánh giá kiến thức và năng lực của bạn đối với phần mềm SOLIDWORKS. Các bài thi tập trung vào các kỹ năng cơ bản cần thiết để đảm bảo thành công chung của công ty bạn bằng việc sử dụng phần mềm SOLIDWORKS.

CSWA 
Với Chứng chỉ Học thuật SOLIDWORKS (CSWA), bạn sẽ nổi bật trong số đông khi tham gia thị trường việc làm cạnh tranh ngày nay. Chứng chỉ CSWA là bằng chứng về chuyên môn của bạn đối với những kỹ năng mà các doanh nghiệp tìm kiếm và khen thưởng.

CSWP 
Một Chứng chỉ SOLIDWORKS Chuyên nghiệp có nghĩa là một cá nhân đã thành công vượt qua bài kiểm tra kỹ năng cao cấp của SolidWorks. Mỗi CSWP đã chứng minh khả năng của bạn trong thiết kế, phân tích các thông số và lắp ráp các bộ phận di chuyển bằng cách sử dụng một loạt các tính năng phức tạp trong SOLIDWORKS.

CSWE 
Người đạt Chứng nhận Chuyên gia SOLIDWORKS là người dễ dàng chứng minh khả năng sử dụng các chức năng tiên tiến và các tính năng để giải quyết những thách thức mô hình hóa phức tạp bên trong SolidWorks. CSWE cũng sẽ xoay quanh kiến thức về mọi lĩnh vực của phần mềm SOLIDWORKS. Một Chuyên gia SolidWorks có thể giải quyết được bất kỳ vấn đề mô hình nào đưa đến cho họ, chắc chắn sẽ là người dùng SOLIDWORKS tốt nhất trong số các đồng nghiệp của họ.

CSWP – Hàn

Việc hoàn thành bài thi Chứng nhận SOLIDWORKS Chuyên nghiệp về Hàn nói lên rằng bạn đã thành công trong khi chứng tỏ khả năng sử dụng các công cụ SOLIDWORKS trong lĩnh vực hàn.

Người sử dụng lao động có thể tự tin rằng bạn hiểu những công cụ SOLIDWORKS mà những công cụ đó hỗ trợ trong việc thiết kế các thành phần tham gia mối hàn.

CSWP – Bề mặt 

Phần mềm SOLIDWORKS bao gồm nhiều công cụ nâng cao trong lĩnh vực bề mặt. Bài thi Chứng nhận SOLIDWORKS Chuyên nghiệp về Bề mặt được sử dụng để đánh giá khả năng của người có thể sử dụng những công cụ này trong việc tạo ra các bề mặt phức tạp.

Việc hoàn thành kỳ thi này cũng cho thấy khả năng của người sử dụng để khắc phục sự cố và sửa chữa bề mặt của đối tượng bị hỏng, hoặc các phần lắp ráp là không đúng.

CSWP- Công cụ Khuôn 

Bài thi về Công cụ Khuôn Nâng cao sẽ kiểm tra khả năng của bạn để sử dụng các công cụ Khuôn có ở SOLIDWORKS. Tìm hiểu về công cụ Khuôn của SOLIDWORKS giúp hỗ trợ người dùng trong việc hoàn thành một thiết kế khuôn mạnh mẽ một cách hiệu quả.

Việc hoàn thành kỳ thi sẽ chứng tỏ kiến thức của người dùng về cách sử dụng các công cụ này, các công cụ có trong SOLIDWORKS.

CSWSP- FEA 

Bài thi Chứng nhận Chuyên nghiệp SOLIDWORKS Simulation được thiết kế để kiểm tra sự hiểu biết của một cá nhân về các công cụ mô phỏng bên trong SOLIDWORKS và về mô phỏng nói chung.

Các thí sinh vượt qua kỳ thi chứng chỉ này đã chứng minh khả năng thiết lập, điều khiển, và kiểm tra kết quả của các loại hình kịch bản mô phỏng. Họ cũng đã chứng minh khả năng diễn giải các kết quả khác nhau có sẵn để chúng trong SOLIDWORKS Simulation, và hiểu biết về các vấn đề cơ bản của mô phỏng và FEA.

Nguồn: SOLIDWORKS DS