Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

Cách tạo bảng vật liệu cho bản vẽ lắp trong SOLIDWORKS

Bạn thường phải dành nhiều thời gian đễ thiết lập bảng BOM-Bill Of Material cho bản vẽ lắp. Nhưng các thiết lập của bạn chưa tối ưu và không tái sử dụng được bảng vật liệu. Bạn hoàn toàn có thể nắm bắt được các khía cạnh này và tái sử dụng các thiết lập BOM bằng cách lưu lại một tập tin mẫu (*.sldbomtbt).

Tác giả: Đỗ Văn Tiến – SOLIDWORKS Professional

ViHoth Corporation

 1. Tạo bảng vật liệu BOM- Bill Of Material

Bạn có một lắp ghép:

Lắp ghép này được tạo thành từ các chi tiết:


Để tạo ra bản vẽ cho lắp ghép này bạn chọn File => Make Drawing from Assembly => Chọn Drawing và chọn khổ giấy D (ANSI) Lanscape =>OK

Tiếp theo, bạn sử dụng công cụ View Palette trên thanh công cụ Task Pane (Thanh công cụ bên góc phải vùng đồ họa) đưa vào bản vẽ hướng nhìn Back.

Bảng vật liệu BOM-Bill Of Material chứa thông tin các thành phần của lắp ghép trong bản vẽ. Bảng vật liệu tiêu chuẩn bao gồm: Item Number, Part Number, Description và Quantity cho mỗi thành phần trong lắp ghép.

Để sử dụng bảng vật liệu, bạn có thể truy nhập theo các cách sau:

 • Command Manager:Annotation=>Table=>Bill Of Material
 • Menu: Insert, Bill Of Material
 • Kích chuột phải vào vùng đồ họa chọn Table, Bill Of Material

Lựa chọn một hình chiếu của lắp ghép sau khi tạo ra và kích Bill Of Material. Lưạ chọn Table Template bom-standard.sldbomtbt. Sử dụng kiểu BOM- Part Only. Kích OK. Bảng vật liệu đã được đính kèm.

 
 1.  Cố định bảng vật liệu

Bảng vật liệu sau khi được bổ sung vào bản vẽ lắp ghép vẫn chưa được cố định, vẫn có thể di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác.

Làm thế nào để bạn có thể cố định bảng vật liệu BOM?

Để cố định bảng vật liệu bạn làm như sau:

 • Kích chuột phải vào vùng đồ họa chọn Edit Sheet Format
 • Command Manager: Sheet Format=> Edit Sheet Format
 • Kích chuột phải vào tên bản vẽ => Edit Sheet Format

Trên vùng đồ họa, tạo một điểm (bạn có thể tạo một điểm ở vị trí bất kỳ, trong trường hơp này điểm được tạo ra ở góc trên bên trái vùng đồ họa).

 • Kích chuột phải vào điểm vừa tạo, chọn Set as Anchor => Bill Of Material.
 • Kích vào biểu tượng có hình chữ nhật ở góc trên bên phải màn hình để thoát lệnh.

Kích chuột vào bảng vật liệu để thấy được các đặc tính của bảng vật liệu. Trong phần này tích chọn Attach to anchor Point, chọn kiểu vị trí mà bạn muốn đặt. Kích OK. Bây giờ bảng vật liệu đã được cố định và không thể di chuyển.

 1. Hiệu chỉnh bảng vật liệu.
  • 1 Di chuyển cột

Để di chuyển một cột trong bảng vật liệu, bạn bôi đen cột cần di chuyển và kéo nó.

 • 2 Bổ sung một cột:

Cách bổ sung cột giống như trong Excell; bạn có thể giữ dạng của cột là CUSTOM PROPERTY và chọn Property name từ việc kéo thả danh sách.

 • 3 Chia bảng vật liệu

Bảng vật liệu có thể được chia thành các bảng nhỏ hơn bằng cách chia theo chiều ngang hoặc chiều dọc.

Chia theo chiều ngang

Kích chuột phải vào hàng 4 trong bảng vật liệu chọn Split, Horizontally. Bảng vật liệu được chia làm hai phần.

Kéo

Bạn có thể kéo phần bảng vật liệu được chia đến một vị trí tùy ý.

 1. Lưu bảng vật liệu

Để lưu tập tin mẫu SOLIDWORKS BOM:

 • Chọn một bảng BOM có sẵn để hiển thị tiêu đề cột và hàng.
 • Nhấp chuột phải vào BOM và chọn “Save As…”
 • Thao tác này cho phép bạn lưu tập tin BOM mẫu trên hệ thống của bạn.

Lưu tập tin mẫu SOLIDWORKS BOM Template

 • Để sử dụng tập tin mẫu SOLIDWORKS BOM đã lưu trước đó:
 • Insert (Menu) > Tables > Bill of Materials
 • Nhấp vào nút “Favorites” bên cạnh tên mặc định mẫu BOM.
 • Duyệt và chọn tập tin mẫu BOM từ các thư mục.