English I Vietnamese

3D QUICKTOOLS

 
3D QuickPress

3D QuickPress


3DQuickPress® là một trong module được tích hợp với SolidWorks® dành cho thiết kế khuôn dập liên hoàn.

Tìm hiểu thêm: Đóng gói - Tính năng của sản phẩm - Bảng so sánh

 
Top 10 lý do nên sử dụng 3D QUICKPRESS

Top 10 lý do nên sử dụng 3D QUICKPRESS


3D QuickTools cung cấp các giải pháp add-on trên SOLIDWORKS cho thiết kế khuôn, khuôn dập tấm, khuôn nhựa và thiết kế điện cực...

Tìm hiểu thêm: Đóng gói - Tính năng của sản phẩm - Bảng so sánh

 
3D QuickStrip

3D QuickStrip


3DQuickStrip® là sáng tạo mới nhất giúp cho ngành sản xuất tấm để giao tiếp tốt hơn giữa người mua và nhà sản xuất.

Tìm hiểu thêm: Đóng gói - Tính năng của sản phẩm - Bảng so sánh

 
3D QuickForm

3D QuickForm


3DQuickForm là một ứng dụng mạnh mẽ đươc tích hợp vào SolidWorks như là một add in cho việc mô phỏng định hình ngược.

Tìm hiểu thêm: Đóng gói - Tính năng của sản phẩm - Bảng so sánh

 
3D QuickMold

3D QuickMold


3DQuickMold ® là một giải pháp thiết kế khuôn nhựa chuyên nghiệp.

Tìm hiểu thêm: Đóng gói - Tính năng của sản phẩm - Bảng so sánh

 
3D QuickEDM

3D QuickEDM


3DQuickEDM chạy trên nền cho SolidWorks dành cho thiết kế điện cực.

Tìm hiểu thêm: Đóng gói - Tính năng của sản phẩm - Bảng so sánh

 
Unfold QuickForm Flange trong 3D QuickPress V6
 
Unfold UAR Hem in 3D QuickPress
 
UAR Bend Corner xử lý khu vực giữa của hai tính năng uốn cong
Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh

Văn phòng Hà Nội

024 3797 0256 / cardfirst.vn

Văn phòng Hồ Chí Minh

098 333 1083 / cadfirst.vn

Kỹ thuật

Hotline

0983 331 083 / cadfirst.vn