English I Vietnamese

FREE FORM GEOMAGIC

 
Phần mềm Geomagic for SOLIDWORKS

Phần mềm Geomagic for SOLIDWORKS


Geomagic® for SOLIDWORKS® là giải pháp mô hình tích hợp hoàn toàn Scan-to-SOLIDWORKS giúp giảm thời gian cần thiết để xây dựng mô hình 3D phức tạp của các đối tượng trong thế giới thực bằng cách trực tiếp quét hoặc nhập dữ liệu quét vào SOLIDWORKS.

Tìm hiểu thêm: Đóng gói - Tính năng của sản phẩm - Bảng so sánh

 
Phần mềm Geomagic Freeform

Phần mềm Geomagic Freeform


Geomagic Freeform chọn nơi phần mềm CAD truyền thống dừng lại. Hệ thống mô hình hóa lai này có tính linh hoạt và lợi ích của nhiều mô hình hóa mô hình khác nhau kết hợp Surfaces, Solids, Mesh, SubD và Clay. Làm cho bề mặt mịn màng và các cạnh sắc nhọn với SubD, mô hình hóa các hình dạng CAD được định rõ chính xác bằng NURBS và Solids hoặc làm biến dạng và tạo hình với Clay.

Tìm hiểu thêm: Đóng gói - Tính năng của sản phẩm - Bảng so sánh

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh

Văn phòng Hà Nội

024 3797 0256 / cardfirst.vn

Văn phòng Hồ Chí Minh

098 333 1083 / cadfirst.vn

Kỹ thuật

Hotline

0983 331 083 / cadfirst.vn