English I Vietnamese

RealVNC Viewer

 
ViHoth phân phối phần mềm RealVNC Connect

ViHoth phân phối phần mềm RealVNC Connect


Phần mềm RealVNC được sử dụng hàng ngày bởi hàng triệu người trên toàn thế giới để kết nối với hàng tỷ thiết bị. Từ năm 2002, RealVNC đã cung cấp phần mềm truy cập từ xa an toàn cho nhiều ngành công nghiệp và tổ chức, từ tên gia đình đến các doanh nghiệp chuyên biệt. "Kết nối và kiểm soát".

Tìm hiểu thêm: Đóng gói - Tính năng của sản phẩm - Bảng so sánh

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh

Văn phòng Hà Nội

024 3797 0256 / cardfirst.vn

Văn phòng Hồ Chí Minh

098 333 1083 / cadfirst.vn

Kỹ thuật

Hotline

0983 331 083 / cadfirst.vn