English I Vietnamese

RADMIN

 
Radmin, phần mềm dành cho các IT chuyên nghiệp

Radmin, phần mềm dành cho các IT chuyên nghiệp


Radmin là phần mềm điều khiển máy tính từ xa nhanh mạnh nhất hiện nay. ViHoth là đại diện của Radmin tại Việt Nam.

Tìm hiểu thêm: Đóng gói - Tính năng của sản phẩm - Bảng so sánh

 
Radmin, giải pháp quản lý hệ thống máy tính cho các doanh nghiệp

Radmin, giải pháp quản lý hệ thống máy tính cho các doanh nghiệp


Với Radmin, chuyên gia công nghệ thông tin (CNTT) có thể kiểm soát từ xa bất kỳ máy tính để bàn nào tại bất cứ nơi nào trên một mạng LAN, WAN hoặc Internet tại bất kỳ thời điểm nào. Nó tiết kiệm thời gian, loại bỏ chi phí đi lại và nhiều hiệu quả hơn nữa...

Tìm hiểu thêm: Đóng gói - Tính năng của sản phẩm - Bảng so sánh

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh

Văn phòng Hà Nội

024 3797 0256 / cardfirst.vn

Văn phòng Hồ Chí Minh

098 333 1083 / cadfirst.vn

Kỹ thuật

Hotline

0983 331 083 / cadfirst.vn