English I Vietnamese

Đào tạo

Series webinar: Khóa training SOLIDWORKS cơ bản

Khóa đào tạo SOLIDWORKS cơ bản trực tuyến gồm 22 bài học, được ghi lại trong các video ngắn dưới 22 phút.

>> CLICK ĐỂ XEM VIDEO CÁC BÀI HỌC

 

BÀI 1: GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG TRONG SOLIDWORKS 2017

- Giới thiệu giao diện khi khởi động phần mềm

- Chức năng của các Tab: File, View, Tools, Help…

- Giới thiệu thanh Task pane, Status, View-Headup

- Giới thiệu thanh Command Manager

 - Giới thiệu cây quản lí thiết kế và nguyên tắc quản lí của cây quản lí thiết kế

 

 

BÀI 2: CÁC THỦ THUẬT TRONG KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM SOLIDWORKS 

Giới thiệu các thiết lập giúp cho việc sử dụng các phần mềm được nhanh hơn.

- Cách đưa một File, Template vào SOLDIWORKS.

- Một số các thiết lập trong phần Tools => Option => System Option => Sketch

- Cách lấy biểu tượng lệnh ra ngoài màn hình

- Cách đặt phím tắt và tối ưu hóa chuột trên SOLIDWORKS

 

 

 

BÀI 3: CÁC CÔNG CỤ PHÁC HỌA TRONG SOLIDWORKS  

Giới thiệu các công cụ phác họa trong Sketch

- Các nhóm lệnh tạo mới trong Sketch: Line, Circle, Rectangle, Slot…

- Các nhóm lệnh hiệu chỉnh trong Sketch: Trim, Convert, Offset, Mirror..

- Ràng buộc trong Sketch

- Công cụ đo kích thước 

- Trạng thái của bản phác thảo

 

 

BÀI 4: XÂY DỰNG MÔ HÌNH CƠ BẢN TRÊN SOLIDWORKS   

- Chọn biên dạng tốt nhất

- Chọn mặt phẳng phác hoạ tốt nhất

- Đùn khối với Extrude Boss/ Base

- Công cụ tạo lỗ Hole Wizard

- Extrude Cut 

 

BÀI 5: CHI TIẾT ĐÚC, RÈN SOLIDWORKS   

- Sử dụng tính năng đối xứng trong phác thảo

- Sử dụng tính năng Offset trong phác thảo

- Sử dụng tính năng Option Mid Plane khi đùn khối

- Phân biệt sự khác nhau giữa hai lựa chọn Up to Next và Up to Surface khi đùn khối

 

BÀI 6: CÔNG CỤ NHÂN TRONG SOLIDWORKS   

Các công cụ nhân trong SOLIDWORKS

- Linear Pattern

- Circular Pattern

- Mirror

- Sketch Drive Pattern

 

BÀI 7: THÀNH PHẦN XOAY TRONG SOLIDWORKS   

Giới thiệu lệnh tròn xoay trong SOLIDWORKS

- Lệnh Revole

- Lệnh Swept

- Gán vật liệu cho chi tiết

- Tính toán thuộc tính vật lý của chi tiết

 

BÀI 8: TẠO VỎ VÀ GÂN TRONG SOLIDWORKS   

Các công cụ tạo vỏ và gân:

- Công cụ convert trongphacs thảo

- Draft Analysis

- Insert Draft

- Shell

- Rib

 

BÀI 9: SỬA CHỮA MÔ HÌNH TRÊN SOLIDWORKS   

Các công cụ tạo vỏ và gân:

- Chỉnh sửa Sketch: Check Sketch for feature, Edit Sketch

- Chỉnh sửa mặt phẳng phác họa: Edit Plane

- Chỉnh sửa feature: Edit Feature 

- Thanh Rollback 

- Các công cụ chỉnh sửa thông minh: FilletXpert

 

BÀI 10: CẤU HÌNH VÀ CÔNG THỨC TOÁN HỌC TRONG SOLIDWORKS   

Sử dụng cấu hình trong SOLIDWORKS

- Phương pháp tạo cấu hình trong SOLIDWORKS

- Sử dụng công thức toán học SOLIDWORKS Equations

 

BÀI 11: XUẤT BẢN VẼ KỸ THUẬT

Sử dụng cấu hình trong SOLIDWORKS

- Các công cụ tạo hình chiếu cơ bản: Model View, Project View, View Pallette

- Các công cụ ghi kích thước cơ bản: Smart Dimension, Model Items

 

 BÀI 12: LẮP GHÉP CƠ BẢN TRONG SOLIDWORKS

 

 BÀI 13: CÔNG CỤ PHÁC THẢO NÂNG CAO

 

 BÀI 14: CÔNG CỤ PHÁC THẢO 3D

 

 BÀI 15: TẠO REN VÀ THƯ VIỆN TRONG SOLIDWORKS

 

 BÀI 16: LỆNH SWEPT NÂNG CAO

 

 BÀI 17: GIỚI THIỆU LỆNH LOFT

 

 BÀI 18: LỆNH LOFT NÂNG CAO

 

 BÀI 19: LỆNH BOUNDARY

 

 BÀI 20: LỆNH BOUNDARY NÂNG CAO

 

 BÀI 21: LỆNH FILLET NÂNG CAO

 

BÀI 22: HƯỚNG DẪN THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate)

 

Chương trình đào tạo cơ bản được xây dựng theo khung chương trình đào tạo của SOLIDWORKS DS. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo cơ bản, học viên có cơ hội được tham gia kì thi chứng chỉ quốc tế của SOLIDWORKS online CSWA, chứng chỉ do chính hãng SOLIDWORKS cấp.

 

 


Các tin tức khác :
 • - Hướng dẫn sử dụng lệnh Bend trong SOLIDWORKS Sheet metal (19/01/2018)

 • - Tài liệu hướng dẫn thiết kế SOLIDWORKS và lập trình gia công với Solidcam (22/01/2018)

 • - Cấu hình máy tính cài phần mềm SOLIDWORKS 2016 - 2018 (31/12/2017)

 • - Sách hay kỹ thuât: Hướng dẫn chuyển đổi CAD 2D sang CAD 3D (28/12/2017)

 • - Khóa đào tạo SOLIDWORKS cơ bản online: Bài 19 - Lệnh Boundary nâng cao trong SOLIDWORKS (19/08/2017)

 • - Khóa đào tạo SOLIDWORKS cơ bản online: Bài 17 – Giới thiêu lệnh Loft trong phần mềm SOLIDWORKS (24/07/2017)

 • - Khóa đào tạo SOLIDWORKS cơ bản Online: Bài 15 –Tạo ren và Thư viện trong phần mềm SOLIDWORKS (03/07/2017)

 • - Tự động xuất bản vẽ điện cực trong 3DQuickMold (02/07/2017)

 • - Khóa đào tạo SOLIDWORKS cơ bản online: Bài 14 – Công cụ phác thảo 3D trong phần mềm SOLIDWORKS (25/06/2017)

 • - Khóa đào tạo SOLIDWORKS cơ bản online: Bài 13 – Công cụ phác thảo nâng cao trong phần mềm SOLIDWORKS (20/06/2017)

 • - Hướng dẫn tạo Templates trong phần mềm SOLIDWORKS (15/06/2017)

 • - Khóa đào tạo SOLIDWORKS cơ bản online: Bài 12 - Lắp ghép cơ bản trên phần mềm SOLIDWORKS (12/06/2017)

 • - Khóa đào tạo SOLIDWORKS Cơ bản online: Bài 11 - Xuất bản vẽ kỹ thuật trong phần mềm SOLIDWORKS (04/06/2017)

 • - Tạo biên dạng tùy chọn trong SOLIDWORKS Weldments (14/01/2018)

 • - Sử dụng SOLIDWORKS Simulation giúp bạn đưa ra quyết định thiết kế đúng! (01/06/2017)

 • Hỗ trợ trực tuyến

  Kinh doanh

  Văn phòng Hà Nội

  024 3797 0256 / cardfirst.vn

  Văn phòng Hồ Chí Minh

  098 333 1083 / cadfirst.vn

  Kỹ thuật

  Hotline

  0983 331 083 / cadfirst.vn