English I Vietnamese

Đào tạo
Các tin tức khác :
 • - Khóa đào tạo SOLIDWORKS cơ bản online: Bài 13 – Công cụ phác thảo nâng cao trong phần mềm SOLIDWORKS (20/06/2017)

 • - Hướng dẫn tạo Templates trong phần mềm SOLIDWORKS (15/06/2017)

 • - Khóa đào tạo SOLIDWORKS cơ bản online: Bài 12 - Lắp ghép cơ bản trên phần mềm SOLIDWORKS (12/06/2017)

 • - Khóa đào tạo SOLIDWORKS Cơ bản online: Bài 11 - Xuất bản vẽ kỹ thuật trong phần mềm SOLIDWORKS (04/06/2017)

 • - Tạo biên dạng tùy chọn trong SOLIDWORKS Weldments (02/06/2017)

 • - Sử dụng SOLIDWORKS Simulation giúp bạn đưa ra quyết định thiết kế đúng! (01/06/2017)

 • - Khóa đào tạo SOLIDWORKS Cơ bản Online: Bài 10 – Cấu hình và công thức toán học trong SOLIDWORKS (18/05/2017)

 • - Khóa đào tạo SOLIDWORKS Cơ bản Online: Bài 9 – Sửa chữa mô hình trên SOLIDWORKS (18/05/2017)

 • - Training SOLIDWORKS cơ bản online: Bài 8 - Tạo vỏ và gân trong SOLIDWORKS (17/04/2017)

 • - Cách tạo Smart feature trong SOLIDWORKS (02/04/2017)

 • - Training SOLIDWORKS cơ bản online: Bài 7 - Thành phần xoay trong SOLIDWORKS (31/03/2017)

 • - Training SOLIDWORKS cơ bản online: Bài 6 - Công cụ nhân đối tượng trong phần mềm SOLIDWORKS (16/03/2017)

 • - Training SOLIDWORKS cơ bản online: Bài 5 - Chi tiết đúc, rèn trong phần mềm SOLIDWORKS (16/03/2017)

 • - Training SOLIDWORKS cơ bản online: Bài 4: Xây dựng mô hình cơ bản trong phần mềm SOLIDWORKS (02/03/2017)

 • - Hướng dẫn sử dụng phần mềm SOLIDWORKS - Làm việc với lắp ghép lớn trong SOLIDWORKS (12/01/2017)

 • Hỗ trợ trực tuyến

  Kinh doanh

  Văn phòng Hà Nội

  024 3797 0256 / cardfirst.vn

  Văn phòng Hồ Chí Minh

  098 333 1083 / cadfirst.vn

  Kỹ thuật

  Hotline

  0983 331 083 / cadfirst.vn