English I Vietnamese

Khóa đào tạo

SOLIDWORKS ELECTRICAL 2D

Khóa học này là tập trung vào thiết kế 2D với SolidWorks Electrical.

Thời gian: 1 ngày

Mục tiêu: Hướng dẫn bạn cách sử dụng SolidWorks điện để tối ưu hóa các bản vẽ và thiết kế của bạn cho sản xuất được để bạn có thể tối đa hóa chất lượng, tránh làm lại và giảm thời gian để đưa ra thị trường. Khóa học này là tập trung vào thiết kế 2D.

 

Các phần bao gồm:

Lesson 1: Projects 
SolidWorks Electrical 
Starting SolidWorks Electrical 
What are Projects? 
Creating a New Project 
Project Overview 
Locations 
Zooming and Scrolling

 

Lesson 2: Single Line Diagrams 
What is a Single Line Diagram? 
Existing and Archived Projects 
Line Diagram Symbols 
Adding Cables 
Drawing Tools

 

Lesson 3: Cabling 
What is Detailed Cabling? 
Cables 
Detailed Cabling 
Adding Manufacturer Parts 
Terminal Strip 
Pin to Pin Connections 
Copy and Paste

 

Lesson 4: Creating Schematics 
What is a Schematic? 
Draw Multiple Wires 
Schematic Symbols 
Symbol Properties 
Creating New Symbols

 

Lesson 5: Cross Referencing the Single Line Diagram 
Adding Cross References to the Single Line Diagram 
Cross Referencing Drawings 
Inserting Multiple Terminals 
Location Outlines

 

Lesson 6: Control Drawings 
What are Control Drawings? 
Stages in the Process 
Drawing Single Wires 
The Cross Reference List 
Using Functions 
Inserting Single Terminals 
Function Outlines 
Updating the Catalog

 

Lesson 7: Managing Origin-Destination Arrows 
What are Origin-Destination Arrows? 
Replacing Wires 
Origin-Destination Arrows

 

Lesson 8: Programmable Logic Controllers 
What is a PLC? 
Stages in the Process 
Adding a New Scheme 
Adding a PLC Mark 
Inserting a PLC 
Editing a PLC

 

Lesson 9: Macros 
What are Macros? 
Creating and Adding Macros

 

Lesson 10: Editing the PLC Drawing 
Stages in the Process 
Associate Cable Cores 
Adding a Part Manually 
Assigning a Part 
Wire Style Manager 
Numbering Wires 
Assigning Parts to Other Objects

 

Lesson 11: Reports 
What are Reports? 
Report Manager 
Drawing Terminal Strips

 

SolidWorks Technical Team


Các tin tức khác :
 • - 5 thói quen tạo nên thành công của người dùng SOLIDWORKS (13/05/2017)

 • - Khóa đào tạo SolidCAM Cơ bản Online miễn phí (07/03/2017)

 • - Series webinar: Khóa training SOLIDWORKS cơ bản (24/05/2017)

 • - Cài đặt một font chữ mới trong SOLIDWORKS (11/01/2016)

 • - Công cụ kiểm tra và đánh giá hiệu suất máy tính: SOLIDWORKS PERFORMANCE TEST (21/12/2015)

 • - Một số thủ thuật nhằm nâng cao hiệu suất thiết kế trong SOLIDWORKS (15/06/2015)

 • - Tham gia miễn phí khóa đào tạo CSWA, CSWP như thế nào? (19/05/2015)

 • - Giới thiệu khóa học SolidWorks Essential ngày 1.3.2015 (11/02/2015)

 • - ViHoth thông báo khai giảng khóa học SOLIDWORKS ESSENTIAL 28.1.2015 (06/01/2015)

 • - Thông báo: Khai giảng Khóa học SOLIDWORKS ESSENTIAL 14/12/2014 (06/12/2014)

 • - SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D (01/07/2014)

 • - SOLIDWORKS ROUTING - PIPING AND TUBING (01/07/2014)

 • - SOLIDWORKS ROUTING ELECTRICAL (01/07/2014)

 • - THIẾT KẾ HÀN (01/07/2014)

 • - THIẾT KẾ TẤM TRÊN SOLIDWORKS (SHEET METAL) (01/07/2014)

 • Hỗ trợ trực tuyến

  Kinh doanh

  Văn phòng Hà Nội

  024 3797 0256 / cardfirst.vn

  Văn phòng Hồ Chí Minh

  098 333 1083 / cadfirst.vn

  Kỹ thuật

  Hotline

  0983 331 083 / cadfirst.vn