English I Vietnamese

Khóa đào tạo

SOLIDWORKS ROUTING - PIPING AND TUBING

Routing - Piping and Tubing giải thích làm thế nào để tạo, chỉnh sửa và quản lý đường ống từ các thành phần định tuyến quan trọng.

 

Thời gian: 2 ngày

Điều kiện tham gia: Đã học SolidWorks Essentials  

Muc đích:  Routing - Piping and Tubing giải thích làm thế nào để tạo, chỉnh sửa và quản lý đường ống, từ các thành phần định tuyến quan trọng và yêu cầu thiết kế của họ để các đoạn lắp ráp nhỏ có chứa các tuyến đường.

 

Các phần bao gồm:

Lesson 1: Fundamentals of Routing 
What is Routing? 
Routing Setup
 
Routing Library Manager
 
General Routing Settings

 

Lesson 2: Piping Routes 
Pipes and Piping Components 
Routing Assembly Templates
 
Creating a Piping Route
 
Auto Route
 
Route Specification Templates
 
Editing a Route
 
Routing Along Existing Geometry

 

Lesson 3: Piping Fittings 
Drag and Drop a Fitting 
Creating Custom Fittings

 

Lesson 4: Tubing Routes 
Tubes and Tubing Components 
Flexible Tubing with Auto Route
 
Orthogonal Tubing Routes with Auto Route
 
Bend and Spline Errors
 
Starting a Tube Route On the Fly
 
Repairing Bend Errors
 
Tubing Drawings

 

Lesson 5: Piping and Tubing Changes 
Pipe Penetrations 
Flange to Flange Connections
 
Pipe Spools
 
Copying Routes
 
Editing Piping Routes
 
Editing for Obstructions
 
Piping Drawings

 

Lesson 6: Creating Routing Components 
Routing Library Parts 
Libraries
 
Creating Routing Library Parts
 
Routing Library Manager
 
Pipe and Tube Components
 
Fitting Components
 
Routing Functionality Points
 
Routing Geometry
 
Part Validity Check
 
Design Table Check
 
Component Attributes
 
Elbow Components
 
Multi-Body Components
 
Equipment
 
Assembly Fittings

 

Lesson 7: Using P&ID Files 
Piping and Instrumentation 
Adding a Pipe
 
Pipe with Multiple Lines
 
Pipes with In-line Fittings
 
Process Drawings

 

Lesson 8: Piping Skids 
Grid System Feature 
Weldments
 
Walk-through Animations
 
Avatar Paths

 

Lesson 9: Using SolidWorks Content

Appendix A: Review Section 
Review of Configurations
 
A Note About File References
 
Design Tables
 
Review of Top Down Design
 
Editing Options
 
Review of Design Library Task Pane
 
Review of 3D Sketching

 

SolidWorks Technical Team


Các tin tức khác :
 • - 5 thói quen tạo nên thành công của người dùng SOLIDWORKS (13/05/2017)

 • - Khóa đào tạo SolidCAM Cơ bản Online miễn phí (07/03/2017)

 • - Series webinar: Khóa training SOLIDWORKS cơ bản (24/05/2017)

 • - Cài đặt một font chữ mới trong SOLIDWORKS (11/01/2016)

 • - Công cụ kiểm tra và đánh giá hiệu suất máy tính: SOLIDWORKS PERFORMANCE TEST (21/12/2015)

 • - Một số thủ thuật nhằm nâng cao hiệu suất thiết kế trong SOLIDWORKS (15/06/2015)

 • - Tham gia miễn phí khóa đào tạo CSWA, CSWP như thế nào? (19/05/2015)

 • - Giới thiệu khóa học SolidWorks Essential ngày 1.3.2015 (11/02/2015)

 • - ViHoth thông báo khai giảng khóa học SOLIDWORKS ESSENTIAL 28.1.2015 (06/01/2015)

 • - Thông báo: Khai giảng Khóa học SOLIDWORKS ESSENTIAL 14/12/2014 (06/12/2014)

 • - SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D (01/07/2014)

 • - SOLIDWORKS ELECTRICAL 2D (01/07/2014)

 • - SOLIDWORKS ROUTING ELECTRICAL (01/07/2014)

 • - THIẾT KẾ HÀN (01/07/2014)

 • - THIẾT KẾ TẤM TRÊN SOLIDWORKS (SHEET METAL) (01/07/2014)

 • Hỗ trợ trực tuyến

  Kinh doanh

  Văn phòng Hà Nội

  024 3797 0256 / cardfirst.vn

  Văn phòng Hồ Chí Minh

  098 333 1083 / cadfirst.vn

  Kỹ thuật

  Hotline

  0983 331 083 / cadfirst.vn