English I Vietnamese

Khóa đào tạo

SOLIDWORKS ROUTING ELECTRICAL

Routing - Electrical giải thích việc tạo, chỉnh sửa và quản lý các đường điện, từ các thành phần định tuyến quan trọng và yêu cầu thiết kế cho các cụm chi tiết có chứa các tuyến đường.

 

 

Thời gian: 2 ngày

Điều kiện tham gia: Đã học SolidWorks Essentials  

Mục đích: Routing - Electrical giải thích làm thế nào để tạo, chỉnh sửa và quản lý các đường điện, từ các thành phần định tuyến quan trọng và yêu cầu thiết kế của kỹ sư cho các cụm chi tiết có chứa các tuyến đường.

 

Các phần bao gồm:

Lesson 1: Fundamentals of Routing 
What is Routing? 
Routing Setup
 
General Routing Settings

 

Lesson 2: Basic Electrical Routing 
Adding Routing Components 
Start by Drag and Drop Connector
 
Auto Route
 
Save to External File

 

Lesson 3: Routing with Clips 
Routing Through Existing Clips
 
Adding Clips while Auto Routing
 
Editing a Route
 
Working with Clips
 
Splitting a Route
 
Adding a Splice

 

Lesson 4: Electrical Routing Components 
Routing Library Parts Introduction 
Electrical Routing Library Parts
 
Libraries
 
Routing Component Wizard
 
Routing Component Attributes
 
Electrical Libraries

 

Lesson 5: Standard Cables 
Using Standard Cables 
Standard Cables Excel File
 
Modifying Standard Cables
 
Creating a Standard Cable
 
Routing Templates

 

Lesson 6: Electrical Data Import 
Importing Data 
Routing Library Manager
 
From/To Lists
 
Route Properties
 
Route Guidelines
 
Using Guidelines and Clips

Lesson 7: Electrical Drawings 
Route Flattening and Detailing 
Annotation Flattening
 
Flatten Route
 
Manufacture Flattening

Lesson 8: Electrical Ribbon Cables 
Ribbon Cable Components
 
Folded Ribbon Cable Routes
 
Using Ribbon Cable Clips
 
Through Connectors
 
Ribbon Cable Libraries

Lesson 9: Electrical Conduits 
Rigid Conduit 
Orthogonal Routing with Auto Route
 
Electrical Data in Conduits
 
Manual Sketch Routing
 
Flexible Electrical Conduit

Appendix A: Review Section 
Review of Configurations 
A Note About File References
 
Design Tables
 
Review of Top Down Design
 
Editing Options
 
Review of Design Library Task Pane
 
Review of 3D Sketching

 

SolidWorks Technical Team


Các tin tức khác :
 • - 5 thói quen tạo nên thành công của người dùng SOLIDWORKS (13/05/2017)

 • - Khóa đào tạo SolidCAM Cơ bản Online miễn phí (07/03/2017)

 • - Series webinar: Khóa training SOLIDWORKS cơ bản (24/05/2017)

 • - Cài đặt một font chữ mới trong SOLIDWORKS (11/01/2016)

 • - Công cụ kiểm tra và đánh giá hiệu suất máy tính: SOLIDWORKS PERFORMANCE TEST (21/12/2015)

 • - Một số thủ thuật nhằm nâng cao hiệu suất thiết kế trong SOLIDWORKS (15/06/2015)

 • - Tham gia miễn phí khóa đào tạo CSWA, CSWP như thế nào? (19/05/2015)

 • - Giới thiệu khóa học SolidWorks Essential ngày 1.3.2015 (11/02/2015)

 • - ViHoth thông báo khai giảng khóa học SOLIDWORKS ESSENTIAL 28.1.2015 (06/01/2015)

 • - Thông báo: Khai giảng Khóa học SOLIDWORKS ESSENTIAL 14/12/2014 (06/12/2014)

 • - SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D (01/07/2014)

 • - SOLIDWORKS ELECTRICAL 2D (01/07/2014)

 • - SOLIDWORKS ROUTING - PIPING AND TUBING (01/07/2014)

 • - THIẾT KẾ HÀN (01/07/2014)

 • - THIẾT KẾ TẤM TRÊN SOLIDWORKS (SHEET METAL) (01/07/2014)

 • Hỗ trợ trực tuyến

  Kinh doanh

  Văn phòng Hà Nội

  024 3797 0256 / cardfirst.vn

  Văn phòng Hồ Chí Minh

  098 333 1083 / cadfirst.vn

  Kỹ thuật

  Hotline

  0983 331 083 / cadfirst.vn