English I Vietnamese

Khóa đào tạo

THIẾT KẾ TẤM TRÊN SOLIDWORKS (SHEET METAL)

Mục đích của khóa học hướng dẫn bạn xây dựng mô hình kim loại tấm sử dụng SolidWorks.

 

Thời gian: 2 ngày

Điều kiện tham gia khóa học: Đã học SolidWorks Essentials 

Mục đích: hướng dẫn bạn xây dựng mô hình kim loại tấm sử dụng SolidWorks.

 

Các phần bao gồm:

Lesson 1: Sheet Metal Flange Method 
What are Sheet Metal Parts? 
Sheet Metal Methods
 
Base Flange
 
Flat Pattern
 
Edge Flanges
 
Editing Sheet Metal Settings
 
Cuts in Sheet Metal
 
Break Corner
 
Sheet Metal Costing
 
Sheet Metal Parts in Drawings

 

Lesson 2: Sheet Metal Convert Method 
Sheet Metal Conversion Topics 
Converting to Sheet Metal
 
Imported Geometry to Sheet Metal
 
Using the Rip Feature
 
Adding Bends in Place of Sharp Corners
 
Sheet Metal Features
 
Making Changes
 
Adding a Welded Corner

 

Lesson 3: Multibody Sheet Metal Parts 
Methods to Create Multibody Sheet Metal Parts
 
Creating Multibodies by Sketching
 
Miter Flange
 
The Cut List Folder
 
Cuts using Multibodies
 
Patterning Sheet Metal Bodies
 
Sheet Metal Properties
 
Multibody Drawings
 
Using Mirror and Insert Part
 
Interfering Bodies
 
Exporting Sheet Metal Bodies
 
Using Split

 

Lesson 4: Sheet Metal Forming Tools 
Modifying an Existing Forming Tool
 
Creating a Custom Forming Tool

 

Lesson 5: Additional Sheet Metal Features and Techniques 
Swept Flange
 
Using Symmetry
 
Additional Modeling Techniques
 
In-Context Methods
 
Process Plans

 

SolidWorks Technical Team


Các tin tức khác :
 • - 5 thói quen tạo nên thành công của người dùng SOLIDWORKS (13/05/2017)

 • - Khóa đào tạo SolidCAM Cơ bản Online miễn phí (07/03/2017)

 • - Series webinar: Khóa training SOLIDWORKS cơ bản (24/05/2017)

 • - Cài đặt một font chữ mới trong SOLIDWORKS (11/01/2016)

 • - Công cụ kiểm tra và đánh giá hiệu suất máy tính: SOLIDWORKS PERFORMANCE TEST (21/12/2015)

 • - Một số thủ thuật nhằm nâng cao hiệu suất thiết kế trong SOLIDWORKS (15/06/2015)

 • - Tham gia miễn phí khóa đào tạo CSWA, CSWP như thế nào? (19/05/2015)

 • - Giới thiệu khóa học SolidWorks Essential ngày 1.3.2015 (11/02/2015)

 • - ViHoth thông báo khai giảng khóa học SOLIDWORKS ESSENTIAL 28.1.2015 (06/01/2015)

 • - Thông báo: Khai giảng Khóa học SOLIDWORKS ESSENTIAL 14/12/2014 (06/12/2014)

 • - SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D (01/07/2014)

 • - SOLIDWORKS ELECTRICAL 2D (01/07/2014)

 • - SOLIDWORKS ROUTING - PIPING AND TUBING (01/07/2014)

 • - SOLIDWORKS ROUTING ELECTRICAL (01/07/2014)

 • - THIẾT KẾ HÀN (01/07/2014)

 • Hỗ trợ trực tuyến

  Kinh doanh

  Văn phòng Hà Nội

  024 3797 0256 / cardfirst.vn

  Văn phòng Hồ Chí Minh

  098 333 1083 / cadfirst.vn

  Kỹ thuật

  Hotline

  0983 331 083 / cadfirst.vn