English I Vietnamese

Khóa đào tạo

LẮP GHÉP TRÊN SOLIDWORKS

Khóa học này hướng dẫn bạn làm thế nào để tối đa hóa việc sử dụng các khả năng mô hình lắp ráp cơ khí trong SolidWorks.

 

 

Thời gian: 2 ngày

Điều kiện tham gia: Đã học SolidWorks Essentials

Mô tả: Khóa học này hướng dẫn bạn làm thế nào để tối đa hóa việc sử dụng các khả năng mô hình lắp ráp cơ khítrong SolidWorks

Các chủ đề bao gồm:

 

Lesson 1: Understanding Assemblies 
SolidWorks Assemblies 
Assembly File Structure
 
File References
 
External Reference Search Order
 
Solving Mates

 

Lesson 2: Advanced Mate Techniques 
Advanced Mates 
Case Study: SmartMates and Mate References
 
Adding Mate References
 
Design Library Parts
 
Capture Mate References
 
Advanced and Mechanical Mate Types
 
Case Study: Advanced Mates
 
Summary: Inserting and Mating Components
 
Multiple Mate Mode
 
Using Copy with Mates
 
Case Study: Copy With Mates
 
Mate Options

 

Lesson 3: Top-Down Assembly Modeling 
Stages in the Process 
Case Study: Building In-context Parts
 
Building Parts in an Assembly
 
In-Context Features
 
Propagating Changes
 
Saving Virtual Parts as External
 
External References
 
Breaking External References
 
Removing External References

 

Lesson 4: Assembly Features, Smart Fasteners, and Smart Components 
Assembly Features and Smart Fasteners 
Assembly Features
 
Case Study: Assembly Features
 
Stages in the Process
 
Smart Fasteners
 
Smart Components

 

Lesson 5: Using Configurations with Assemblies 
Stages in the Process 
Case Study: Assembly Configurations
 
Component Patterns
 
Creating Configurations Manually
 
Configuration Properties
 
Using Configure Component
 
Configuration Publisher

 

Lesson 6: Display States and Appearances 
Display States 
Bulk Selection Tools
 
Case Study: Display States
 
Advanced Select
 
Envelopes
 
Appearances, Materials and Scenes
 
Case Study: Appearances and Materials

 

Lesson 7: Assembly Editing 
Key Topics 
Editing Activities
 
Case Study: Assembly Editing
 
Replacing and Modifying Components
 
Troubleshooting an Assembly
 
Replacing Components Using Save As
 
Mirroring Components
 
Hole Alignment
 
Controlling Dimensions in an Assembly
 
Sensors
 
Case Study: Sensors

 

Lesson 8: Layout-based Assembly Design 
Key Topics 
Case Study: Clamp
 
Blocks
 
Inserting Blocks
 
Creating a Part from a Block
 
Gear and Pulley Motion in Blocks
 
Case Study: Gears and Pulleys

 

Lesson 9: Large Assemblies 
Key Topics 
Lightweight Components
 
Large Assembly Mode
 
Case Study: Large Assembly Options
 
Using SpeedPak
 
Defeature
 
Using Configurations with Large Assemblies
 
Modifying the Structure of an Assembly
 
Assembly Visualization
 
Large Design Review
 
Tips for Faster Assemblies
 
Drawing Considerations

 

SolidWorks Technical Team


Các tin tức khác :
 • - 5 thói quen tạo nên thành công của người dùng SOLIDWORKS (13/05/2017)

 • - Khóa đào tạo SolidCAM Cơ bản Online miễn phí (07/03/2017)

 • - Series webinar: Khóa training SOLIDWORKS cơ bản (24/05/2017)

 • - Cài đặt một font chữ mới trong SOLIDWORKS (11/01/2016)

 • - Công cụ kiểm tra và đánh giá hiệu suất máy tính: SOLIDWORKS PERFORMANCE TEST (21/12/2015)

 • - Một số thủ thuật nhằm nâng cao hiệu suất thiết kế trong SOLIDWORKS (15/06/2015)

 • - Tham gia miễn phí khóa đào tạo CSWA, CSWP như thế nào? (19/05/2015)

 • - Giới thiệu khóa học SolidWorks Essential ngày 1.3.2015 (11/02/2015)

 • - ViHoth thông báo khai giảng khóa học SOLIDWORKS ESSENTIAL 28.1.2015 (06/01/2015)

 • - Thông báo: Khai giảng Khóa học SOLIDWORKS ESSENTIAL 14/12/2014 (06/12/2014)

 • - SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D (01/07/2014)

 • - SOLIDWORKS ELECTRICAL 2D (01/07/2014)

 • - SOLIDWORKS ROUTING - PIPING AND TUBING (01/07/2014)

 • - SOLIDWORKS ROUTING ELECTRICAL (01/07/2014)

 • - THIẾT KẾ HÀN (01/07/2014)

 • Hỗ trợ trực tuyến

  Kinh doanh

  Văn phòng Hà Nội

  024 3797 0256 / cardfirst.vn

  Văn phòng Hồ Chí Minh

  098 333 1083 / cadfirst.vn

  Kỹ thuật

  Hotline

  0983 331 083 / cadfirst.vn