English I Vietnamese

Training

Training - SolidWorks Simulation

SolidWorks Simulation

Schedule: SolidWorks Simulation

Time: 9.00 am - 11.00 am, 10th March to 14th March, 2014

Place: ViHoth Office

Trainer: Dang Ngoc Hao - Technical Director 


Các tin tức khác :
 • - Training - SolidWorks 3D CAD (02/07/2014)

 • - Training SolidWorks Simulation (19/05/2014)

 • - Training - SolidWorks 2014 - CAD 3D Design (08/05/2014)

 • Hỗ trợ trực tuyến

  Kinh doanh

  Văn phòng Hà Nội

  024 3797 0256 / cardfirst.vn

  Văn phòng Hồ Chí Minh

  098 333 1083 / cadfirst.vn

  Kỹ thuật

  Hotline

  0983 331 083 / cadfirst.vn